system lms

Czym jest Learning Management System?

Learning Management System (LMS) możemy przetłumaczyć na język polski jako – System Zarządzania Nauką. Jest to platforma, najczęściej internetowa, która pozwala zarządzać projektem e-learningowym. Mowa tu głównie o publikacji treści (nie tworzeniu!), zarządzaniu dostępem oraz użytkownikami. LMS nie odpowiada za treść kursu, ta jest najczęściej tworzona za pomocą zewnętrznych narzędzi autorskich – chociaż pojawiają się […]