student

Jak ocenić studencką cnotę?

Jaki obraz inteligencji wyłania się tematów prezentowanych przez media? Przez jaki pryzmat ogląda ją przeciętny obserwator, dla którego wybrany kanał telewizyjny jest wyrocznią. A wyrocznia rządzi się też prawami rynku, więc lubuje się w prezentowaniu krwi, potu i łez. Rzecz o plagiatach, czyli moralność przyszłego naukowca. Z sondaży przeprowadzanych wśród wykładowców/egzaminatorów, wspominających dawne czasy, wynika, […]